Na żywo
Chełmecki Alarm Smogowy
ChAS

1. Czujniki Airly

Źródło danych: API Airly

Średnie z ostatniej doby dla regionu (uśrednienie z 5 stacji - Chełmek i Oświęcim)


PM10 125% normy WHO (59 µg/m3)
PM2.5 165% normy WHO (42 µg/m3)Pył zawieszony PM10 i PM2.5 w regionie w ostatnich 24h (uśrednienie z 5 stacji - Chełmek i Oświęcim)Pomiary na żywo (Airly)

Aktualizacja: 18:56
Lokalizacja PM10 PM2.5 Godzina pomiaru Interpretacja*
Chełmek Kasprowicza 122% 152% 18:56 Umiarkowanie
Chełmek Wiśniowa 86% 108% 18:56 Dobrze
Oświęcim Plac Skarbka 86% 104% 18:56 Dobrze
Oświęcim Mendelejewa 72% 92% 18:56 Dobrze
Oświęcim Rynek Główny 64% 88% 18:56 Dobrze

*Interpretacja na podstawie wskaźnika obliczonego wg wytycznych WIOŚ
Uwaga: norma procentowa WHO dotyczy wartości dobowej, powyższe odczyty są wartościami chwilowymi.


Pył zawieszony PM10 - średnie godzinowe w ostatnich 24h

Kliknij w legendę aby pokazać/ukryć serię danych

2. Czujniki LookO2

Źródło danych: API LookO2

Średnie z ostatniej doby dla regionu (uśrednienie z 4 stacji)


PM10 97% normy WHO (59 µg/m3)
PM2.5 169% normy WHO (42 µg/m3)Pył zawieszony PM10 i PM2.5 w regionie w ostatnich 24h (uśrednienie z 4 stacji)Pomiary na żywo (LookO2)

Aktualizacja: 18:56
Lokalizacja PM10 PM2.5 Godzina pomiaru Interpretacja*
Oświęcim Paździory 80% 128% 18:56 Dobrze
Oświęcim Budowlanych 68% 120% 18:56 Dobrze
Oświęcim Stare Miasto 68% 128% 18:55 Dobrze
Oświęcim Zasole 56% 104% 18:56 Dobrze

*Interpretacja na podstawie wskaźnika obliczonego wg wytycznych WIOŚ
Uwaga: norma procentowa WHO dotyczy wartości dobowej, powyższe odczyty są wartościami chwilowymi.


Pył zawieszony PM10 - średnie godzinowe w ostatnich 24h

Kliknij w legendę aby pokazać/ukryć serię danych