Główne przyczyny smogu

To, co powoduje smog najłatwiej jest opisać jako groźne powikłania zdrowotne oraz wszelkiego rodzaju choroby cywilizacyjne, w tym te związane z przewlekłym narażeniem na zanieczyszczenia różnego pochodzenia.

Jeśli zastanawiasz się, co powoduje smog, to należy zaznaczyć, że głównym źródłem smogu są wszelkiego rodzaju instalacje grzewcze, czyli kotły i piece, które służą do ogrzewania domów i kamienic. To, co powoduje smog (sprawdź artykuł) w głównej mierze to kotły i piece, które wykorzystywane są do ogrzewania pomieszczeń, a jako główne paliwo wykorzystywane jest paliwo stałe.

Nie bez znaczenia są też instalacje starego typu, czyli piece lub kotły tak zwanego górnego spalania, w których to możliwe jest spalenie praktycznie każdego rodzaju produktów (ze śmieciami na czele).

Więcej o smogu

Z tego też względu bardzo duże zanieczyszczenie smogiem odnotowuje się w miejscach, w których używa się różnego typu ogrzewanie, poza ogrzewaniem elektrycznym czy gazowym. Jako miejsca, które w największym stopniu generują smog, wskazuje się małe miejscowości, wsie oraz obrzeża dużych miast.

Na szczęście podejmuje się coraz szerzej zakrojone działania, które mają wpłynąć na ograniczenie czynników, które najbardziej wpływają na generowanie smogu. Prowadzone są także akcje, które uświadamiają społeczeństwu, jak ważne używanie jest wszelkiego rodzaju masek antysmogowych czy też oczyszczaczy i filtrów powietrza. To właśnie dzięki temu typu gadżetom możliwe jest oczyszczenie powietrza, co też ma ogromny wpływ na nasze zdrowie.