Warto wiedzieć – norma powietrza pm10

miasto w smogu

W dzisiejszych czasach powietrze wielu miast jest zanieczyszczone. Dotyczy to również Polski. Aby mierzyć niekorzystny wpływ zawiesin tego typu na człowieka, opracowano specjalistyczne normy pm10. Dzięki nim możliwe jest badanie zanieczyszczenia powietrza, a przez to przeciwdziałanie mu.

Pm 10 co to właściwie znaczy?

Prostymi słowami, jest to specjalistyczne oznaczenie zawiesiny cząstek w powietrzu, które nie przekraczają swoją wielkością 10 mikrometrów. Inną popularną nazwą jest gruby pył. Jego występowanie w powietrzu ma związek ze spalaniem paliw kopalnych, co już naprowadza na miejsce jego najczęstszego występowania. Tereny mocno zurbanizowane, miasta i okolice centr przemysłowych, oto tereny narażone na przekroczenie normy pm10. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż w skład takiego grubego pyłu wchodzą substancje toksyczne, poza tym każdy słyszał chyba o wpływie zapylenia na płuca. Ważnym jest więc, by lokalne władze dbały o odpowiednie zabezpieczenia, a pm10 norma link przyjęta na dobę nie była przekroczona.

Chronić siebie, chronić bliskich – nosić maski

Niestety, specyficzne wiatry, źle przemyślana zabudowa miast i topografia terenu mogą powodować, że pył pm10 będzie zagrażał ludziom. Potrzebna jest więc ochrona osobista. Odpowiednie maseczki z atestami są sprawdzonym sposobem powstrzymania wpływu pyłu na płuca. Należy o tym pamiętać równie mocno, co o alertach antysmogowych.